Η εκπαίδευση στην Ακαδημία μας περιλαμβάνει τον θεωρητικό τομέα, τον πρακτικό αλλά και αμειβόμενη εργασία επί πλοίου για δύο εξάμηνα. Μετά το τέλος του B' Εξαμήνου οι σπουδαστές καλούνται να βγάλουν ναυτικό φυλλάδιο, για το οποίο φροντίζουν οι σχολές να ενημερώσουν τους σπουδαστές που και πως θα το παραλάβουν, αφού έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια μικρής διάρκειας περί Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

 

Στις σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας για την ζωή τους στο πλοίο ή για την διάσωσή τους σε περίπτωση ναυαγίου, όπως επίσης και σε θέματα πυρκαγιάς και πρώτων βοηθειών. Αυτά είναι απαραίτητα διότι σε ένα ναυτικό ατύχημα πρέπει όλοι να είναι άρτια εκπαιδευμένοι στο πώς να το αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία και να μην βάλουν σε κίνδυνο την ζωή τους.

 

Αφού τελειώσουν την παραπάνω εκπαίδευση τότε παραλαμβάνουν από τα Λιμεναρχεία της περιοχής τους τα Ναυτικά Φυλλάδια και αρχίζουν την αναζήτηση για Ναυτιλιακή εταιρία που θα τους προσλάβει και θα τους ναυτολογήσει σε κάποιο από τα πλοία της, στη θέση του Δοκίμου Πλοιάρχου/Μηχανικού (Apprentice Officer).

 

Με το επιτυχές πέρας του εκπαιδευτικού τους ταξιδίου, επαναπατρίζονται και επιστρέφουν στα θρανία για το Γ' Εξάμηνο που διαρκεί ως το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Όταν ολοκληρώσουν και το ΣΤ΄ Εξάμηνο, καλούνται να πάνε στο δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας επίσης 6 μηνών. Αναλυτικά τα μαθήματα των εξαμήνων είναι τα εξής:

 

Α' Εξάμηνο -Μαθηματικά Ι -Φυσική Ι -Ναυτικά Αγγλικά Ι -Ναυτικό Δίκαιο Ι -Ναυτική Τέχνη Ι - Φανοί και Σχήματα -Ναυτιλία Ι –Ναυτική Γεωγραφία -Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία -Εισαγωγή στη Διαχείριση Πόρων Γέφυρας -Πληροφορική Ι

 

Β' Εξάμηνο -Μαθηματικά ΙΙ -Φυσική ΙΙ -Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ -Ναυτική Τέχνη ΙΙ -Ναυτιλία ΙΙ -Ναυτικές Επικοινωνίες Ι -Ναυτική Μετεωρολογία Ι -Ναυπηγία – Σχέδιο

 

Γ' Εξάμηνο -Φυσική ΙΙΙ -Ναυτικά Αγγλικά ΙΙΙ -Διαχείριση Πόρων Γέφυρας Ι-Τήρηση Φυλακής -Ναυτικές Μηχανές και Μηχανήματα -Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα -Ραντάρ/ARPA -Διαχείριση Κρίσεων -ISM - Ασφάλεια Φυλακής

 

Δ΄ Εξάμηνο -Ναυτικά Αγγλικά IV -Ναυτικές Επικοινωνίες ΙΙ-GMDSS/G.O. -Ναυτικό Δίκαιο ΙΙ -Ναυτική Μετεωρολογία ΙΙ -Ηγεσία & Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού -ECDIS -Επιθεωρήσεις Πλοίου -Ναυτιλία ΙΙΙ

 

Ε' Εξάμηνο -Ναυτικά Αγγλικά V -Ναυτιλία IV -Ναυτιλιακή Πολιτική-Διεθνείς Συμβάσεις -Ευστάθεια Πλοίου Ι -Διαχείριση Πόρων Γέφυρας ΙΙ -Μεταφορά Φορτίων Ι -Ναυτιλιακή Οικονομική -Πληροφορική ΙΙ

 

ΣΤ' Εξάμηνο -Ναυτικά Αγγλικά VI -Ναυτική Τέχνη ΙΙΙ-Χειρισμοί Πλοίου -Ευστάθεια Πλοίου ΙΙ- Κοπώσεις -Μεταφορά Φορτίων ΙΙ -Επιχειρησιακή Επικοινωνία Πλοιάρχου -Προστασία θαλασσίου Περιβάλλοντος -Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου (S.S.O.)-I.S.P.S. -Διαχείριση Πόρων Γέφυρας ΙΙΙ