ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ
ΑΕΝ / Π / ΥΔΡΑΣ

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙEΥΘΥΝΤΕΣ
ΑΕΝ / Π / ΥΔΡΑΣ

ΥΠΟΝ/ΡΧΟΣ Β.Ν. (ε α ) Δ.ΚΑΖΑΚΟΣ 1931 – 1940
ΠΛ/ΡΧΟΣ Β.Ν. Χ.ΡΕΒΙΔΗΣ 1940 – 2.11.49
ΠΛ/ΡΧΗΣ Λ.Σ. Ζ. ΣΔΟΥΓΚΟΣ 3. 11.49 – 20.10.52
ΠΛ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Δ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ 21.10.52 – 9.3.54
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Θ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ 10.3.54 – 20.10.56
ΥΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Ν. ΦΩΚΑΣ 21.10.56 – 27.10.56
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Θ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ 28.10.56 – 10.12.56
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Θ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ 11.12.56 – 19.9.60
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 20.9.60 – 13.9.63
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Μ.ΚΑΜΑΡΗΣ 14.9.63 – 11.7.67
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Π.ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ 12.7.67 – 21.10.68
ΥΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Β.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 22.10.68 – 12.11.68
ΥΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. ΧΡ. ΝΤΟΥΝΗΣ 13.11.68 – 6.12.71
ΥΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Γ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 7.12.71 – 3.10.72
ΑΝΘ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. - ΥΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 4.10.72 – 19.8.75
ΠΛ/ΡΧΗΣ Λ.Σ. Β.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 20.8. 75 – 25.10.78
ΥΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. - ΠΛ/ΡΧΗΣ Λ.Σ. Λ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 26.10.78. – 19.3.82
ΥΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Ε. ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ 20. 3. 82 – 29.11. 85
ΥΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Κ. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ 30.11.85 – 7.10. 88
ΥΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Γ. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 8.10. 88 – 1.12.88
ΠΛ/ΡΧΗΣ Λ.Σ. Γ. ΚΑΛΑΡΩΝΗΣ 2.12.88 – 19.9.90
ΠΛ/ΡΧΗΣ Λ.Σ. Σ.ΔΕΜΑΓΓΟΣ 20.9.90 – 23.10.92
ΠΛ/ΡΧΗΣ Λ.Σ. Γ. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 24.10.92 – 11.7. 94
ΠΛ/ΡΧΗΣ Λ.Σ. - ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. Π.ΓΑΛΑΝΗΣ 12.07.94 – 17. 09.98
ΠΛ/ΡΧΗΣ Λ.Σ. - ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 18.09.98 – 15.10.01
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. - ΑΡΧ/ΠΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Ε. 16.10.01 -19.04.04
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Φ. 20.04.04 - 16- 09-04

ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ.- ΠΛ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. ΔΑΡΑΣ Κ. 17.09.04 – 17.04.08
πλ/ρχοσ λ.σ- αρχ/πρχοσ Λ.Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 18.04.08 – 01.07.11
ΥΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ.- ΠΛ/ΡΧΗΣ Λ.Σ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Ι. 02.07.11- 24.04.13
ΥΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ.- ΠΛ/ΡΧΗΣ Λ.Σ. ΚΟΚΙΟΣ Ι. 25.04.13 – 16.08.16
ΠΛ/ΡΧΗΣ Λ.Σ. - ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 16.08.16 – 16.06.20
ΠΛ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. - ΑΡΧ/ΠΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΑΣΤΑΝΗΣ Χ. 16.06.20 – 10.01.21
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 10.01.21 - ΣΗΜΕΡΑ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. 1956 – 1959
ΨΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. 1959- 1963
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. 1963 - 1967
ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. 1967 - 1970
ΓΑΒΑΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Ν. 1970 -1979
ΛΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Ν. 1979 - 1984
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Ν. 1984 – 1995
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Ν. 1995 – 1998

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α΄ Ε.Ν. 1998 – 1999
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ Α. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α΄ Ε.Ν. 1999 – 2005
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2005 -2008
ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ Β. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α΄ Ε.Ν. 2008 – 2010
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2010 – 2013
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Μ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α΄ Ε.Ν. 2013
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2013 -2017
ΚΟΤΖΙΑΣ Χ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α΄ Ε.Ν. 2017 -ΣΗΜΕΡΑ